Roland Leune

Roland werd geboren te Verune in 1951. Hij zijn rechtenstudies bij UGent ging hij er aan de slag als assistent. Nadien ging hij bij het Hof van Cassatie aan de slag als jurist-vertaler. De laatste jaren oefende hij er de functie van directeur uit. Hij is gehuwd en vader van twee zonen. Beroepshalve was hij veel met taal bezig; als hobby legde hij zich intens toe op de filosofie. Na vele jaren zijn ideeën in schriftjes te hebben neergepend, komt hij nu met zijn geesteskinderen naar buiten.