Jan Pultau vocht jarenlang vruchteloos tegen zijn kwelduivel alcohol en tegen dwingende gedachten die daar het ge-volg van waren. Lang ging hij de strijd aan 

tegen torenhoge verwachtingen die hij zichzelf oplegde. Omdat hij dacht dat het zo hoorde. Tot het niet meer lukte. In september 2013 nam hij afscheid van zijn verslaving. Omdat het moest. Vanaf dat moment veranderde alles. De cynische zwartkijker verbleekte. De tijd die vrijkwam besteedt hij sindsdien hoofdzakelijk aan schrijven. Over het leven en over zichzelf en hoe hij zenu-wenachtige emoties en twijfels blootlegt bij zichzelf.