Hilde Boulanger

De stijl die Hilde Boulanger hanteert is afwisselend onverbloemd en toch verhullend, zintuiglijk, visueel en contrastrijk, haar compositietechniek eigenzinnig en origineel.Zij behoort tot het ras van de 'stille' dichters die weigeren deel te nemen aan het luidruchtige circus dat het wereldje van de literatuur, ook de poëzie, soms geworden is.

Christina Guirlande