Heeft in de kleuterschool slechts één keer in zijn broek gedaan.
In de lagere school werd hij uitgelachen door de leraar toen die vroeg: ‘Welke soorten kool ken je?’ en als antwoord kreeg: ‘zuurkool’.
Nog in de lagere school werd hij door een andere leerkracht verplicht om met de rechterhand te schrijven, hoewel Raf extreem linkshandig was.
In het college gaf Raf voor de examens wiskunde steevast een zo goed als leeg blad af omdat cijfers hem niet interesseerden.
Tijdens zijn professionele loopbaan werd hij geconfronteerd met telkens nieuwe theorieën over opvoeding van kinderen en jongeren met een beperking, maar deze doelgroep trok zich daar niets van aan.
Gedurende zeer lange tijd organiseerde hij talloze concerten van binnen- en buitenlandse artiesten in een kleine folkclub. Hij kwam dus genoeg mensen tegen om er enkele verhalen over te schrijven.