Meander
18,00
 
   
   

is kinder- en jeugdpsychiater in opleiding. 

 

Als doctoraatsstudent voert ze onderzoek naar de effecten van chemotherapie op de hersenen van kinderen. 

 

Creatieve bezigheden vormen een dankbare aanvulling op haar professionele activiteiten.