Daniel De Clerck

Daniel De Clerck ( ° 1959 ) studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Brugge, het Koninklijk Conservatorium te Brussel en aan het Lemmens Instituut te Leuven, waar hij een schitterend Hoger Diploma Piano behaalde .

Op zeer jonge leeftijd reeds, was hij gefascineerd door de muziek van Frédéric Chopin. Door een verkeerd gebruik van de handen, met hinderlijke tendinitis tot gevolg, zag hij zich genoodzaakt om zijn speeltechniek volledig te herzien.

Voor de wederopbouw verkoos hij om gebruik te maken van de Etudes van Chopin. Door alle stress-factoren uit te schakelen,worden deze “oefeningen” op een originele manier benaderd, en creëert Daniel De Clerck “nieuwe” bouwstenen voor een natuurlijke techniek.