De filosofie van Uitgeverij Het Punt is om in wederzijds vertrouwen

een boek uit te geven voor het grote publiek.

 

Mits een open en duidelijk beleid beoogt Uitgeverij Het Punt

tot een win-win situatie te komen voor alle partijen:

de auteur, de lezer, de boekhandel en de uitgever.

 

Om misverstanden en nodeloze discussies te voorkomen

hebben wij onze afspraken in een transparant contract geformuleerd.

 

Wil je inzage in ons contract?

 

klik hier